ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

Filter Document category wise

ਛਾਂਟੋ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਹੋਮ ਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ 11/08/2020 ਦੇਖੋ (439 KB)
ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 11/08/2020 ਦੇਖੋ (295 KB)
ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ 27/03/2020 ਦੇਖੋ (37 KB)
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸੂ ਪਾਲਣ 27/03/2020 ਦੇਖੋ (37 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ ਮਾਨਸਾ 27/03/2020 ਦੇਖੋ (37 KB)
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ 27/03/2020 ਦੇਖੋ (38 KB)
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾੀਜ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 27/03/2020 ਦੇਖੋ (445 KB)
ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਮਾਨਸਾ 27/03/2020 ਦੇਖੋ (37 KB)
ਕਰਫਿਊ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 27/03/2020 ਦੇਖੋ (35 KB)
ਕਰਿਫਊ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਫਾਰਮਾ 25/03/2020 ਦੇਖੋ