ਬੰਦ ਕਰੋ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਸਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ manual

ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ ਲਿੰਕ ਡਾਇਸ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਲਈ 

ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ

ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ- ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 25 ਪਹਿਲੀ ਮੰਜਿਲ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ