ਬੰਦ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ, ਡੀਜ਼ਾਈਨ, ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ, ਸੁਝਾਅ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ: ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਪ੍ਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਜ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ

ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ – ਵੈੱਬ ਕੰਟੇੰਟ ਮੈਨੇਜਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਮਾਨਸਾ – 151505

ਫ਼ੋਨ: 01652-227700, 229247

ਫੈਕਸ: 01652-232713

ਈਮੇਲ:  dc[dot]man[at]punjabmail[dot]gov[dot]in,      dc[dot]mns[at]punjab[dot]gov[dot]in