ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੁਲਿਸ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਛਾਂਟੋ

ਪੁਲਿਸ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ 01659-250514
ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ 01652-229010 ਕਮਰਾ ਨੰ: 4(ਰੀਡਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ) ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਨਸਾ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ – H ਮਾਨਸਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ - H ਮਾਨਸਾ 01652-227564
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ – D ਮਾਨਸਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ - D ਮਾਨਸਾ 01652-227857
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ – H ਮਾਨਸਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ - H ਮਾਨਸਾ 01652-227736
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਬੁਢਲਾਡਾ 01652-253480
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ 01652-227188
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 01659-250514
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਆਈ ਡੀ 01652-227038 ਕਮਰਾ ਨੰ:79, ਤੀਜੀ ਮੰਜਿਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਨਸਾ
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰ਼ਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ- ਡੀ ਮਾਨਸਾ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰ਼ਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ- ਡੀ ਮਾਨਸਾ 01652-228333