ਅਧਿਸੂਚਨਾ

ਅਧਿਸੂਚਨਾ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ/ਲਿੰਕ
ਆਈਈਐੱਲਟੀਐੱਸ / ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ / ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ 07/01/2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(500 KB)
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 01/10/2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(6 MB)
ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮੁੱਲ