ਬੰਦ ਕਰੋ

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ View / Download
ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 10/08/2023 ਦੇਖੋ (565 KB)