ਬੰਦ ਕਰੋ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

31/05/2024 31/12/2024 ਦੇਖੋ (3 MB)
01 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਹਿਤ

01 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਹਿਤ

30/05/2024 06/06/2024 ਦੇਖੋ (491 KB)
ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ

23/05/2024 06/06/2024 ਦੇਖੋ (214 KB)
ਡਰਾਈ ਡੇ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

ਡਰਾਈ ਡੇ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ

23/05/2024 06/06/2024 ਦੇਖੋ (229 KB)
ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 30/01/2024

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 30/01/2024

13/05/2024 31/03/2025 ਦੇਖੋ (6 MB)
ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. 144 ਸਬੰਧੀ

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. 144 ਸਬੰਧੀ

24/05/2024 07/06/2024 ਦੇਖੋ (172 KB)
30/01/2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
30/01/2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
14/05/2024 31/03/2025 ਦੇਖੋ (6 MB)
30/01/2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
30/01/2024 ਦੇ NGT ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ
14/05/2024 31/03/2025 ਦੇਖੋ (6 MB)
01/09/2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੇਂ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ) ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

01/09/2023 30/11/2025 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਪੁਰਾਲੇਖ