ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ-2024 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ-2024 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ
15/03/2024 22/03/2024 ਦੇਖੋ (5 MB)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੰਟੀਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦੀ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੰਟੀਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦੀ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ

11/03/2022 21/03/2022 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੰਟੀਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦੀ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ
Sorry, but you do not have permission to view this content.
09/03/2021 23/03/2021 ਦੇਖੋ (4 MB)
ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਦਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਰੇਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ

15/12/2020 24/12/2020 ਦੇਖੋ (563 KB)
ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਸ਼ੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਸ਼ੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

13/02/2020 31/03/2020 ਦੇਖੋ (295 KB)