ਬੰਦ ਕਰੋ

ਟੈਂਡਰ

ਟੈਂਡਰ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (2 MB)
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ 01/06/2020 30/06/2020 ਦੇਖੋ (3 MB)
ਸ਼ੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

ਸ਼ੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ

13/02/2020 31/03/2020 ਦੇਖੋ (295 KB)
ਕੋਰੀਜੰਡਮ

ਕੋਰੀਜੰਡਮ

20/02/2020 25/02/2020 ਦੇਖੋ (137 KB)
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫਤਰ ਮਾਨਸਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

05/09/2019 20/09/2019 ਦੇਖੋ (356 KB)
ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟਾਫ ਸਬੰਧੀ

ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਟਾਫ ਸਬੰਧੀ

12/06/2019 19/06/2019 ਦੇਖੋ (541 KB)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ: ਦਫਤਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 25/09/2018

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ: ਦਫਤਰੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

17/09/2018 25/09/2018 ਦੇਖੋ (349 KB)