ਬੰਦ ਕਰੋ

ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਣਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਮਿਸਲ
ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈੱਸਟ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ

ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈੱਸਟ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ

13/11/2018 13/11/2018 ਦੇਖੋ (218 KB)
ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਮ ਆਈ ਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ

ਪੀ ਐਸ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆ ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਮ ਆਈ ਐਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ

13/11/2018 13/11/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ 10/10/2018 23/10/2018 ਦੇਖੋ (978 KB)
ਸੋਧ ਪੱਤਰ: ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭਰਤੀ

ਸੋਧ ਪੱਤਰ: ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭਰਤੀ

10/10/2018 23/10/2018 ਦੇਖੋ (806 KB)
ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 21/07/2018 08/08/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਐਮ ਆਈ ਐੱਸ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ

17/07/2018 31/07/2018 ਦੇਖੋ (1 MB)