ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ  ਸਰਲ ,ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ-

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਸਿਵਿਲ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ,151001
ਸਥਾਨ : ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਬਠਿੰਡਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 151001