ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ/ ਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://edistrict.punjab.gov.in/EDA/

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਸਥਾਨ : ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਮਾਨਸਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 151505