ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕੀ ਨਵੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦਿ|

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://www.nvsp.in/

ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ

ਕਮਹਾ ਨੰਬਰ 43, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਸਥਾਨ : ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਮਾਨਸਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 151505