ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸਥਾਨ

ਗਊਸਾਲਾ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ
ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਊਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।…